Welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van de Achtbare Loge ‘De Zon’ uit Antwerpen. Wij behoren tot de Reguliere Vrijmetselarij, nl. de RGLB: De Reguliere Grootloge van België, waar wij het nummer 34 hebben, dit wil zeggen dat we de 34ste werkplaats zijn die binnen die obediëntie werd opgericht.

Wat betekent "regulier" in deze context? Het houdt in dat we ons aan bepaalde regels houden, die vanouds tot de basisprincipes van de vrijmetselarij gerekend worden: er wordt gewerkt ter ere van de Opperste Bouwmeester van het Heelal, wat overeenkomt met wat in vele religies ‘God’ genoemd wordt, op het altaar liggen het Boek van de Heilige Wet (meestal de bijbel) onder passer en winkelhaak, er kan in de loge niet gediscussieerd worden over politiek en godsdienst, en de loge is enkel toegankelijk voor mannen.

Daardoor sluiten wij aan bij een traditie die aanwezig is vanaf het ontstaan van de vrijmetselarij in het begin van de 18de eeuw in Engeland.

Deze traditie houdt eveneens in dat deze vrijmetselarij bepaalde waarden verdedigt, zoals zij dat al sinds het begin, generatie na generatie doet: de vervolmaking van de mens, de solidariteit, de tolerantie en de verdere ontwikkeling van de cultuur. Eigenbelang komt er niet aan te pas. Het is een levensvisie waarbij studie, bezinning en broederlijkheid primeren.

Via deze site verstrekken wij u voorlichting over de traditionele en reguliere vrijmetselarij zoals zij over de hele wereld bestaat en ook in België wordt beoefend. De vrijmetselarij is de draagster van een broederlijke boodschap, die sinds eeuwen in het hart van miljoenen mannen leeft.

De Reguliere Vrijmetselarij gaat er van uit dat verschil van ras, taal, godsdienst, nationaliteit, cultuur of sociale klasse geen enkele belemmering uitmaakt. Zij is ervan overtuigd dat de mens zichzelf kan vervolmaken door het persoonlijk én gezamenlijk beleven van een rituaal en de daarbij horende symboliek. Deze instelling kan niet anders dan op haar omgeving uitstralen, zodat de persoonlijke beleving van elk individu afzonderlijk ook de mensheid ten goede komt.

Via deze website willen wij u laten kennismaken met die vorm van vrijmetselarij, en met de specifieke wijze waarop die in onze loge De Zon beoefend wordt. Op die manier hopen wij ook een aantal valse voorstellingen en verkeerde denkbeelden over de vrijmetselarij uit de weg te kunnen ruimen.

Ieder geïnteresseerde kan altijd contact met ons opnemen via het voorziene contactformulier.