Zittingen

Er zijn op de eerste plaats de rituele zittingen. Die vormen de kern zelf van de vrijmetselarij, zeker de drie hoofdgebeurtenissen in het leven van elke loge: de inwijding van een neofiet, zijn bevordering tot gezel, en zijn verheffing tot meester.

Bij ons hebben slechts weinig bouwstukken – voordrachten – plaats, en die kunnen eveneens als een rituele tempelzitting plaatsvinden, of in de voorhof, zonder rituaal dan.

Andere rituele zittingen zijn de jaarlijks terugkerende vieringen van de equinoxen en van de winter- en zomerzonnewendes, die bij ons ‘Zomer St. Jan’ c.q. ‘Winter St. Jan’ genoemd worden. Ook de aanstelling van een nieuwe Voorzittend Meester en zijn officieren gebeuren in een rituele zitting uiteraard.

Er kunnen ook nog casuele rituele zittingen plaatsvinden (rouwloges bv.).

Daarnaast zijn er blanke zittingen, waarbij dus geen rituaal te pas komt. Dat kan soms gebeuren bij bouwstukken, maar ook wanneer niet-vrijmetselaren gevraagd worden om een voordracht te geven. Ook de seminaries behoren daartoe, waarbij een bepaald thema besproken of uitgediept wordt.

De leden van De Zon komen slechts twee keer per maand op woensdag samen. Dat is niet erg veel, en dus wordt van de leden wel verwacht dat ze hun best doen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

Elke zitting wordt gevolgd ofwel door een broodjesmaaltijd, ofwel, bij plechtige gebeurtenissen, door een banket. Naast ernstige gesprekken is hier vooral plaats voor vrolijkheid en humor.