Traditie

Voorheen werd al op dit aspect ingegaan (zie Vrijmetselarij > Principes en Waarden).

In godsdienstwetenschappelijke termen zijn onze ritualen syncretistisch van aard, d.w.z. dat elementen uit verschillende culturele gebieden erin worden samengebracht.

Daar is natuurlijk vooreerst de joods-christelijke traditie: de rol van bouwmeester Hiram is wel bekend, en eveneens de symbolische rol van de Tempel van Salomon. Het glas-in-lood-venster hiernaast bevindt zich in St John's Church, Chester (Engeland). Het toont Hiram, de architect van de Tempel van Salomon.

In sommige ritualen spelen graan, wijn, druiven…een rol. Dat verwijst niet enkel naar de consecratie uit de katholieke mis, maar eveneens naar oude mysteriegodsdiensten (Mithras bv.) waar deze elementen eveneens voorkwamen (en waar het Christendom ze gedeeltelijk gehaald heeft).

Ook de alchemie speelt een niet onbelangrijke rol, zij het dat die elementen eerder sporadisch opduiken.

Er zijn nog andere elementen, maar het zal duidelijk zijn dat de vrijmetselarij zoals ze beoefend wordt in De Zon (en in andere loges van de RGLB) zich inschrijft in een zeer lange traditie – zonder dat er overigens van een rechtstreekse filiatie gesproken zou kunnen worden.

Credits fotoWolfgang Sauber - eigen werk. Wikimedia Commons