Profiel van onze Loge

Het merendeel van de loges die werken onder de Reguliere Grootloge van België zijn kleine loges. Het is zelfs een bewuste politiek om de loges niet al te groot te laten worden. Dat is immers beter voor de cohesie. In loges met enkele honderden leden, zoals die bij andere obediënties wel eens voorkomen, is het immers onmogelijk om elkaar goed te leren kennen, wat toch een van de bedoelingen is van de vrijmetselarij: “samenbrengen wat anders voor elkaar onbekend zou blijven”.

Ook onze loge, De Zon, is klein: ze telt een dertigtal leden, waarvan de oudste rond de tachtig jaren oud is, en de jongste rond de dertig. De minimumleeftijd om lid te worden is 21 jaar, maar op enkele uitzonderingen na komen er maar weinigen van die leeftijd binnen. De gemiddelde leeftijd ligt eerder rond de 40 à 50 jaar.

Ook de sociologische samenstelling is erg divers: van diamantbewerkers tot bankiers. Wel is het natuurlijk zo dat de vrijmetselarij een intellectuele inspanning eist van haar leden, zodat men er hoe dan ook meer intellectuele beroepen aantreft, in alle werkplaatsen is dat trouwens zo.