Bid

Bid, en gij zult worden gegeven…
Image © Vincent van E. 2015

Delen: