Interesse?

Hoe wordt u vrijmetselaar bij Loge de Zon?

Een kandidaat wordt meestal voorgedragen door een vrijmetselaar die de betrokkene kent en waardeert als een goed, eerlijk en betrouwbaar man, die geschikt wordt geacht voor het lidmaatschap en ontvankelijk voor het specifieke werk en de sfeer die in de Loge heerst.

Dikwijls stelt een persoon zijn kandidatuur uit eigen beweging, op basis van persoonlijke lectuur over de Orde. Mogelijk kent een kandidaat niemand tot wie hij zich in vertrouwen kan wenden zodat hij rechtstreeks aanklopt bij Loge ‘De Zon’ of bij de Reguliere Grootloge van België zelf.

Het is duidelijk dat de verplichtingen van het lidmaatschap noch het familiale, noch het professionele leven mogen schaden. De ervaring heeft geleerd dat precies de drukst bezette mannen meestal de nodige tijd vinden voor datgene wat hen ter harte gaat.

Wanneer een "profaan" zijn kandidatuur heeft gesteld, neemt Loge De Zon contact met hem op en vat een onderzoeksprocedure aan volgens de modaliteiten, die in haar reglement zijn vervat.

Wat gebeurt er wanneer een geïnitieerde de vrijmetselarij wenst te verlaten? Het volstaat dat hij zijn beslissing bekend maakt en vervolgens kan zijn Loge hem dan "in slaap stellen", dit betekent dat hij geschrapt wordt van de ledenlijst. Volgens sommige beweringen zou men de Orde niet kunnen verlaten zonder het gevaar te lopen een vreselijke straf te ondergaan. Hiervan is natuurlijk geen sprake. Welk genootschap zou overigens zo dwaas zijn om mensen tegen hun geweten te dwingen lid te blijven van een Orde waartoe zij niet met volle overtuiging zouden behoren?

Wij helpen u graag in uw spirituele zoektocht.

Bij interesse volg dan deze link en vul het contactformulier in.