Ritus

Wat een ritus is, wat ritualen en rituelen zijn werd eerder al uitgelegd. Nog even ter herinnering:

  • Een ritueel is een ceremonieel gebeuren dat volgens vaststaande regels verloopt en waaraan men deelneemt, dat men gezamenlijk beleeft.
  • Een rituaal is het geheel van voorschriften, gewoonlijk in geschreven of gedrukte vorm, inzake de uitvoering van een ritueel. 
  • Een ritus is een afgerond geheel van samenhangende rituelen.

De Zon werkt in de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus (AASR), meestal korter ‘de Schotse Ritus’ genoemd. Men moet hier wel niet verwarren met het hogere gradenstelsel (van de 4de tot de 33ste graad) dat dezelfde naam draagt.

Binnen de RGLB worden vele ritussen beoefend; de belangrijkste daarvan zijn de Franse of Moderne Ritus, de AASR en de Gerectifiëerde Schotse Ritus. Deze laatste is uitgesproken christelijk van aard, en onze ritus neemt duidelijk een tussenpositie in: hij is, zeker in de eerste graad, religieuzer dan de Moderne Ritus, maar op een algemene wijze.

Een eerste kenmerk is de kleur van het schootsvel: in de Moderne Ritus is die blauw, in de ‘Rectifié’ (zo wordt de Gerectifiëerde Schotse Ritus meestal genoemd) een zeer licht groen, en in de AASR een helder rood.

In de AASR valt ook op dat de plaats van sommige symbolen en van sommige belangrijke officieren anders is: zo bevindt de plaats van de redenaar c.q. secretaris zich respectievelijk rechts en links van de Voorzittend Meester. Ook de zuilen aan de ingang van de tempel en de zon en de maan verwisselden van plaats. Veel praktische gevolgen heeft dat overigens niet.

De belangrijkste verschillen liggen wel in de teksten van de ritualen die wij toepassen. Maar daarop ingaan zou te ver voeren, en de uitgevoerde rituelen moet je op de eerste plaats beleven.

« Schootsvel van een Meester in de AASR »
Bron: Persoonlijk werk Scribedia  via Wikimedia Commons