Privacy

Waarom deze verklaring?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

De verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd.

Via de website van Loge de Zon worden op een vrij beperkte wijze persoonsgegevens verwerkt, m.n. via een beperkt aantal cookies, via de ledenlijst en via het contact-formulier voor niet-leden. Vandaar dus deze nieuwe cookies- en privacyverklaring.

Contactgegevens:

De loge De Zon is een vrijmetselaarsloge gevestigd te Antwerpen en aangesloten bij de Reguliere Grootloge van België.

Webadreshttps://logedezon.org/

Email: U kunt via email contact opnemen met de secretaris van de loge

Welke (persoonlijke) data worden verzameld en waarom?

Loge de Zon verkrijgt persoonsgegevens doordat u de blog bezoekt en de artikelen leest. Of omdat u deze gegevens zelf verstrekt door een mail te sturen (via de contactpagina). Ook via cookies en ingebedde inhoud van andere websites kunnen gegevens van bezoekers verzameld worden. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die verwerkt worden door de website van Loge de Zon.

 • Louter bezoekvan de website, zonder interactie

Als u alleen de artikels leest betreft het de volgende gegevens: IP-adres en User agent string, die aanduidt welke browser gebruikt wordt. Verder worden in een weblog op de server ook nog de bezochte pagina, datum en tijd en een eventuele zoekactie opgeslagen. Deze gegevens dienen om statistieken op te stellen en websiteanalyses te maken. Deze data kunnen ook helpen om spam of pogingen tot hacking op te sporen. Geen enkele van deze gegevens maken het mogelijk u als persoon te identificeren.

 • E-mail via de website naar de loge verzenden via één van de drie contactformulieren:

De persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij een eventuele e-mail met vragen om informatie of zoeken van contact, verwerkt De Zon slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Verplichte en niet verplichte gegevens bij een aanvraag tot toetreding

Naam (verplicht: primaire vorm van identificatie)
Geboortedatum (verplicht: de toetreding is aan een leeftijdsgrens gebonden)
Adres (verplicht: noodzakelijk wegens de specificiteit van de procedure)
Telefoonnummer (verplicht: om snel contact op te nemen om afspraken te maken of onduidelijkheden recht te zetten)
Email (verplicht: om terug te kunnen mailen)

Onderwerp
Bericht
+ toestemmende verklaring dat, wanneer u dit formulier gebruikt, u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

Verplichte en niet verplichte gegevens te verstrekken door een vrijmetselaar die inlichtingen van maçonnieke aard wenst te verkrijgen.

Naam (verplicht: primaire vorm van identificatie)
Email (verplicht: om terug te kunnen mailen)
Telefoonnummer (verplicht: om snel contact op te nemen)

Bent u lid van de RGLB? - Ik ben lid / Ik ben geen lid (sommige zittingen zijn voorbehouden aan leden van de RGLB)
Naam loge (bevestigt het bovenstaande)
Nummer loge (idem)

Onderwerp
Uw bericht
+ toestemmende verklaring dat, wanneer u dit formulier gebruikt, u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

Verplichte en niet verplichte gegevens bij algemene vragen van om het even wie

Naam (verplicht: primaire vorm van identificatie)
Email (verplicht: om terug te kunnen mailen)

Onderwerp
Uw bericht
+ toestemmende verklaring dat, wanneer u dit formulier gebruikt, u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

 • Reacties: reacties zijn uitgeschakeld op deze website
 • Registratie bezoekers: deze functie is uitgeschakeld voor bezoekers
 • Registratie leden van Loge de Zon: dit is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het gedeelte dat gewijd is aan de interne werking van de loge en waarin o.m. interne mededelingen worden gedaan, nieuwe aankopen voor de bibliotheek (kunnen) worden getoond, bouwstukken van bezoekende broeders worden opgenomen, maandprogramma’s worden gedeeld. Dit gedeelte is uitdrukkelijk voorbehouden aan vrijmetselaren die lid zijn van de loge De Zon. De registratieregels (waarbij naam en e-mailadres volstaan, de webbeheerder zorgt voor de rest) zijn afgestemd op maximale beveiliging en werden aan de leden van de werkplaats bekend gemaakt. Rechtstreekse registratie via de website is wegens veiligheidsredenen niet mogelijk.
 • Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Toen u op deze website kwam, werd u door middel van een cookiemelding geïnformeerd over de cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe u dat doet, kunt u hier lezen.

Deze website gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en waarvoor geen voorafgaande toestemming van u nodig is.

Sociale media cookies: op deze website is het mogelijk om de blogartikelen te delen op diverse sociale netwerken waaronder o.a. Facebook, Google+, Twitter en Pinterest. Voor het functioneren van deze knoppen wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies – zodat het sociale netwerk u herkent op het moment dat u een artikel en/of video wilt delen via het sociale netwerk.

Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde sociale netwerken bepaalde inhoud van de website direct kunnen delen met vrienden en/of andere gebruikers. Voor de cookies die de uitbaters van die sociale netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, wordt verwezen naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen; Loge De Zon heeft daar geen invloed op.

 • Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Tot op heden werd op deze website geen gebruik gemaakt van ingesloten inhoud.

Met wie worden uw data gedeeld?

De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan de leden van De Zon die belast zijn met het beantwoorden van de toegestuurde verzoeken. De gegevens en correspondentie worden nooit bekendgemaakt aan niet-leden van de Reguliere Grootloge van België.

Als degene die een bericht aan De Zon stuurt en daar onontbeerlijke gegevens weigert in mee te delen (bv. leeftijd, woonplaats), dan kan het gebeuren dat De Zon de geformuleerde vraag niet zal beantwoorden.

Hoe lang worden uw data bewaard?

E-mails die u rechtstreeks of via het contactformulier naar de secretaris van de loge hebt gestuurd worden na een jaar verwijderd.

Waar worden uw data naar toe gestuurd?

 • De webbeheerder beheert deze website vanuit Antwerpen, België en ontvangt de data van de geregistreerde gebruikers van het afgesloten gedeelte van de website
 • De secretaris van de loge ontvangt de data die via het contactformulier of via een gewone e-mail worden doorgegeven.
 • De data van deze website worden bewaard op de servers van:
  VERSIO
  Uitbreidingstraat 84, derde verdieping
  2600 Berchem, Antwerpen
  België

Hoe uw data worden beveiligd

Loge De Zon neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van de loge.

Loge De Zon heeft de volgende maatregelen getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens:

 • SSL: er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding. Deze kunt u herkennen aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Gebruik van solide beveiligingssoftware
 • Gebruik van de laatste versies van de software, het thema en de plugins
 • Geen gebruik van mappen en bestanden met ‘777 rechten’
 • Regelmatige backups...

Welke rechten u hebt over uw data

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt naar aanleiding van een verzoek, kan zijn persoonlijke gegevens opvragen, ze laten verbeteren of indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hiervoor volstaat een e-mail naar: De Zon-secretariaat.

De Zon reageert binnen de vier weken op uw verzoek. U hebt tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 2018 omgevormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Linken naar andere sites

Deze website heeft linken naar sites van derden. De Zon kan niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We raden de bezoekers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausule te raadplegen die verplicht op iedere website moet voorkomen.

 

Deze verklaring werd opgesteld op 23 mei 2018.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast.