Belgische maçonnieke Muziek

Tot 29 augustus 2015 wordt in het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij een tentoonstelling gewijd aan de Belgische maçonnieke muziek.

De tentoonstelling stelt een rijke verzameling aan partituren en liedbundels ten toon, alsook diverse afbeeldingen, karikaturen en portretten van beroemde muzikanten, gemaakt door kunstenaars die zelf vrijmetselaar waren, zoals Charles Baugniet en Félicien Rops. Daarnaast zijn er ook instrumenten en juwelen te zien die een zicht moeten bieden op de praktijk van de harmoniekolom. Deze stukken worden aangevuld met historisch materiaal, zoals briefwisselingen, maçonnieke diploma’s en andere documenten.

Het verhaal van deze tentoonstelling werd opgebouwd rond zes hoofdstukken.

Eerst wordt de muzikale cultuur binnen de vrijmetselarij geduid binnen haar achttiende-eeuwse kader.

Vervolgens wordt ingegaan op de cultuur van het maçonnieke chanson en haar chansonniers.

Er is bijzondere aandacht voor de figuur van Frans Van Campenhout, patriot, vrijmetselaar en auteur van de ‘Brabançonne’.

De maçonnieke rouwrituelen en de muziek die er bij hoorde, vormt eveneens een apart onderdeel, gevolgd door het adoptieritueel en haar specifieke muzikale omkadering.

Tenslotte is er ook ruime aandacht voor de cultuur van de maçonnieke concerten, georganiseerd door de Brusselse vrijmetselarij in de late negentiende eeuw.

Het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij
Lakensestraat 73-75
1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 223 06 04

Contact e-mail

Museum Website

Open
Individuele bezoeken
dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag: 13u00 - 17u00
zaterdag : 13u00 - 16u30

Groepen met gids
dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag 10u00 - 17u00
zaterdag: 13u00 - 16u30

In Juli en Augustus: van 10u tot 17u van dinsdag tot vrijdag

Gesloten op zondag, maandag, feestdagen en tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

De verkoop van toegangsbewijzen stopt 30 minuten voor sluiting.