Werk van Vincent van E. – reeks 2

“Waarin ik me als kunstenaar zeker kan vinden, is de gedachte dat de idee die zich fixeert in een vaste vorm, een geestelijke dood kent omdat ze vormelijkheid en formalisme wordt. Er wordt dan ook gezegd in het rituaal, dat het slechts door zich telkens opnieuw van de vorm te bevrijden, de vrijmetselaar zal lukken […]

Werk van Vincent van E. – reeks I

Voor de kunstenaar Vincent van E., lid van onze loge De Zon, heeft zijn vrijmetselaar-zijn grote raakvlakken met zijn werk. Ritualen zijn een bron van inspiratie en weerspiegelen in de Licht-thematiek symbolen als de poort die in zijn werk te vinden zijn. Voor inlichtingen over zijn werk kan men contact opnemen via de secretaris van […]

Drie, Driehoek, Drievuldigheid

Opgedragen aan Br.°. Tijl, die er mij een hele tijd geleden naar gevraagd heeft DEEL I. 1. Inleiding In Causeries Initiatiques zegt Edouard Plantagenet onder meer het volgende: “L’apprenti a trois ans … s’il se rappelle que c’est par trois grands coups qu’il a été introduit en Loge, qu’il y a acccompli trois voyages et […]